• หน้าแรก

  • เงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเช่ารถ

เงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเช่ารถ

  • หน้าแรก

  • เงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเช่ารถ

เงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเช่ารถ

1.ผู้เช่าต้องวางเงินมัดจำเป็นเงินสดจำนวน 300-500 บาท และใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ในการทำสัญญาเช่า

2.ในกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ รวม ทั้งการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากคู่กรณีด้วย

3.ผู้ให้เช่าอนุญาตให้ผุ้เช่าใช้รถมอเตอร์ไซค์เฉพาะในเขตจังหวัดสงขลาเท่านั้นเว้นแต่ผู้เช่าได้บอกล่วงหน้าและผู้เช่าทำข้อตกลงกับผู้ให้เช่าเสียก่อน หากผู้เช่าทำผิดกับข้อตกลงดังกล่าวผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 1000 บาทต่อวัน ให้แก่ผู้ให้เช่าพร้อมทั้งผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ในทุกกรณี

4.ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้ผู้เช่า นำรถไปขับขี่บริเวณชายหาดริมคลองหากผู้เช่าผิดสัญญา ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 3,000 บาทให้เเก่ผู้เช่า

5.ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะต้องเเจ้งผู้ให้เช่าทันที เเละไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถมอเตอร์ไซต์ออกจากสถานที่เกิดเหตุ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง

6.ประกันภัยเพิ่มเติมไม่ครอบคลุมถึงการทำกุญเเจสูญหาย ผู้เช่าต้องจ่าย 500 บาท ในกรณีทำกุญเเจสูญหายหรือชำรุด เเละมีความเสียหายที่เกิดกับยางมอเตอร์ไซต์ ผู้เช่าต้องซ่อมเเซมเเละรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยผู้เช่าเอง

7.กรณีที่ผู้เช่าทำหมวกกันน็อคสูญหาย ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าปรับใบละ 300 บาทต่อหมวกกันน็อคหนึ่งใบ

8.ผู้เช่าจะต้องให้คำมั่นสัญญากับผู้ให้เช่าว่าจะดูเเลรักษา หวงเเหนรถมอเตอร์ไซต์ ให้เปรียบเสมือนทรัพย์สินของผู้เช่าเอง

9.ข้อตกลงว่าด้วยการคืนรถเกินเวลา ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 50 บาท เเต่ถ้าหากล่วงเวลามากกว่า 5 ชั่วโมง ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเต็มวัน

10.ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทำขวัญให้กับคู่กรณีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เเละหรือผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด

11.ในกรณีที่ผู้เช่าอนุญาตให้บุคคลอื่น นำรถไปใช้กระทำการในทางที่ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมาย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซต์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี รวมทั้งผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่ารายวันตามอัตราที่ได้ทำสัญญาเช่าไว้กับผู้เช่า รวมทั้งหากต้องมีการดำเนินคดีผู้ให้เช่าจะกระทำการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยตรงกับผู้เช่าเท่านั้น

12.หมายเหตุ  - ผู้เช่าจะต้องเติมน้ำมันให้เท่ากับระดับน้ำมันตอนรับรถ หากไม่ผู้เช่าต้องจ่าย 50 บาทต่อหนึ่งขีด หากเเต่กรณีน้ำมันมีมากกว่าปริมาณที่รับรถผู้เช่าจะไม่สามารถนำราคาค่าน้ำมันมาหักล้างกับค่าเช่าได้ เเละผู้ให้เช่าไม่มีนโยบายคืนเงินใด ใดเเก่ลูกค้า

                      - การยกเลิกสัญญาทุกกรณี ผู้ให้เช่าจะไม่มีการคืนเงินใด ใดกับผู้เช่า

                       -บริษัท สามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลาหากผู้เช่ามีการฝ่าฝืนข้อตกลง

                      - ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการที่ผู้เช่านำรถไปขับในบริเวณน้ำท่วม เขตภูเขาสูง บริเวณชายหาด เเละรวมทั้งผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบ ต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทประกันไม่คุ้มครองจากกรณีการเกิดเหตุจากสถานที่ดังกล่าว

 508
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์